loading

Sách, tuyển tập

Eléments de calcul d'une installation de chauffage / par Dominique Weigel ; préf. de J. Olivet

Tác giả : par Dominique Weigel ; préf. de J. Olivet

Nhà xuất bản : Eyrolles

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 189 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm

Số phân loại : 697.07

Chủ đề : 1. Hệ thống sưởi -- Thiết kế và lắp ráp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 229/88
(K09.35_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top