loading

Sách, tuyển tập

Major speeches by Korea's Park Chung Hee / compiled by Shin Bum Shik

Tác giả : compiled by Shin Bum Shik

Nhà xuất bản : Hollym Corporation

Năm xuất bản : 1970

Nơi xuất bản : Seoul, Korea

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 089.957

Chủ đề : 1. Park Chung Hee, 1917-1979. 2. Diễn văn, phát biểu.... 3. Tổng thống -- Nam Triều Tiên -- 1961-1979.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1415/93
(K09.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 1416/93
(K09.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top