loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hoạt động du lịch cộng đồng của hộ gia đình Khmer tại tỉnh Trà Vinh / Tạ Duy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An, Huỳnh Ngọc Thu

Tác giả : Tạ Duy Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Phan An, Huỳnh Ngọc Thu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 237, [48] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 338.479159786

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Trà Vinh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngành du lịch -- Việt Nam -- Trà Vinh. 4. Người Khmer -- Du lịch -- Việt Nam -- Trà Vinh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28157
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28158 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top