loading

Sách, tuyển tập

Elementary nuclear physics / W.K. Mansfield

Tác giả : W.K. Mansfield

Nhà xuất bản : Temple Pr.

Năm xuất bản : 1957

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : viii, 60 tr.

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Vật lý nguyên tử -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLb 710
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top