loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ca dao - dân ca dưới góc nhìn bối cảnh (trường hợp ca dao - dân ca đồng bằng sông Cửu Long) / Trần Văn Thịnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Nở

Tác giả : Trần Văn Thịnh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Nở

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [10], 254 tr. : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 398.8095978

Chủ đề : 1. Ca dao Việt Nam -- Việt Nam -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 2. Dân ca Việt Nam -- Việt Nam -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Văn học dân gian Việt Nam -- Việt Nam -- Khu vực sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28147
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28148 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top