loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hồi ký, tự truyện hiện đại Việt Nam từ góc nhìn diễn ngôn thể loại / Nguyễn Thị Quỳnh Như ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi

Tác giả : Nguyễn Thị Quỳnh Như ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Thi

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4], 197, 7 tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tự truyện. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28144
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28145 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top