loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị phẫu thuật nội soi u tuyến yên dạng tăng tiết / Lê Trần Minh Sử ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Vinh

Tác giả : Lê Trần Minh Sử ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Quang Vinh

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [188] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 616.99347

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Tuyến Yên -- U -- Chẩn đoán. 3. Tuyến Yên -- U -- Điều trị. 4. Tuyến Yên -- U -- Phẫu thuật nội soi. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28132
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28133 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top