loading

Sách, tuyển tập

Electrostatique / E. Durand

Tác giả : E. Durand

Nhà xuất bản : Masson

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : tr. ; 24 cm

Số phân loại : 537.2

Chủ đề : 1. Tĩnh điện học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 6708
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top