loading

Sách, tuyển tập

Electrons in gases / John Townsend

Tác giả : John Townsend

Nhà xuất bản : Hutchinson

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : viii, 166 tr.

Số phân loại : 539.72112

Chủ đề : 1. Electron. 2. Phóng điện qua khí gas.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 1226
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top