loading

Sách, tuyển tập

Phương pháp xác định số liệu nhiệt động của môi chất và ứng dụng / Lại Ngọc Anh

Tác giả : Lại Ngọc Anh

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 219 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786040318961

Số phân loại : 536.7

Chủ đề : 1. Nhiệt động lực học. 2. Nhiệt động lực học -- Ứng dụng công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7883/2022
(7801)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7884/2022
(7801/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top