loading

Sách, tuyển tập

Electronics of microwave tubes / W.J. Kleen ; transl. by P.A. Lindsay ... [et al.]

Tác giả : W.J. Kleen ; transl. by P.A. Lindsay ... [et al.]

Nhà xuất bản : Acad. Pr.

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : New York ;

Mô tả vật lý : xvii, 349 tr.

Số phân loại : 537.5344

Chủ đề : 1. Lò vi ba. 2. Ống lò vi ba.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 691
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top