loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổng hợp vật liệu Nanocomposite Oxit kim loại trên cơ sở Graphen Oxit ứng dụng hấp thụ kim loại nặng, chất màu hữu cơ trong nước / Lữ Thị Mộng Thy ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Thanh Phong, Nguyễn Hữu Hiếu

Tác giả : Lữ Thị Mộng Thy ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Thanh Phong, Nguyễn Hữu Hiếu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, 215, [39] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.50284

Chủ đề : 1. Graphene -- Oxi hóa. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vật liệu cấu trúc nano -- Khía cạnh môi trường. 4. Xử lý chất thải. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28098
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28099 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top