loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu mô hình hóa và điều khiển Biped Robot / Nguyễn Xuân Tiên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Thanh Phương

Tác giả : Nguyễn Xuân Tiên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Thanh Phương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 126, [40] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 629.893

Chủ đề : 1. Điều khiển người máy. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Người máy. 4. Người máy di động.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28095
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28096 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top