loading

Sách, tuyển tập

Đi gặp mùa xuân : hành trạng Thiền sư Thích Nhất Hạnh / Tăng thân Làng Mai

Tác giả : Tăng thân Làng Mai

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 405 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9786043458473

Số phân loại : 294.3092

Chủ đề : 1. Thích Nhất Hạnh, 1926-2022. 2. Thiền sư -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Viết về hành trạng Sư Ông Làng Mai - Thiền sư Thích Nhất Hạnh với tâm nguyện tu học và phụng sự ngay từ những ngày còn thơ ấu, trải qua bao thăng trầm cùng đất nước và đạo pháp, chí nguyện ấy vẫn trung kiên và đã giúp bao nhiêu người chuyển hoá được những khổ đau, tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7704/2022
(1867/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7705/2022
(1867/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 914/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 915/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 916/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top