loading

Sách, tuyển tập

Son-rise : phép màu cho trẻ tự kỷ / Barry Neil Kaufman, Raun Kaufman ; The Big Friends dịch

Tác giả : Barry Neil Kaufman, Raun Kaufman ; The Big Friends dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 498 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786043602852

Số phân loại : 618.9285882

Chủ đề : 1. Trẻ tự kỷ -- Chăm sóc. 2. Trẻ tự kỷ -- Sửa đổi hành vi. 3. Tự kỷ ở trẻ em.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7649/2022
(8858/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7650/2022
(8858/2)
Đang được mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 920/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 921/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 922/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top