loading

Sách, tuyển tập

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. T.1, Cẩm nang hạnh phúc / Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare ; Chân Hội Nghiêm ... [và nh.ng. khác] chuyển ngữ ; Jon Kabat Zinn viết lời tựa

Tác giả : Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare ; Chân Hội Nghiêm ... [và nh.ng. khác] chuyển ngữ ; Jon Kabat Zinn viết lời tựa

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 314 tr. : hình vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786043556759

Số phân loại : 294.3444

Chủ đề : 1. Chánh niệm (Tâm lý học). 2. Giảng dạy. 3. Phật giáo và giáo dục.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chia sẻ chi tiết về chánh niệm và tỉnh thức; giúp các thầy cô giáo sáng tạo, yêu nghề, tin tưởng những trải nghiệm trong nội tâm và học cách làm chủ môi trường bên trong; hướng dẫn thực tập cho giáo viên, cũng như có thể đưa nó vào lớp học để giúp học sinh phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần, biết cách chăm sóc cảm xúc và có niềm vui trong khi học

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7639/2022
(2086/24)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 7640/2022
(2086/25)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1657/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1658/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top