loading

Sách, tuyển tập

Electronic and atomic collisions : abstracts of papers of the 7th Intern. conf. on the physics of electronic and atomic collisions / edited by L.M. Branscomb ... [et al.]

Tác giả : edited by L.M. Branscomb ... [et al.]

Nhà xuất bản : North-Holland

Năm xuất bản : [197?]

Nơi xuất bản : Amsterdam

Mô tả vật lý : t.

Số phân loại : 539.754

Chủ đề : 1. Va chạm (Vật lý hạt nhân).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 11783
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 9201
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top