loading

Sách, tuyển tập

Electron spin resonance : a comprehensive treatise on experimental techniques / Charles P. Poole

Tác giả : Charles P. Poole

Nhà xuất bản : John Wiley

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xxvii, 922 tr.

Số phân loại : 538.3

Chủ đề : 1. Cộng hưởng thuận từ điện tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 7696
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top