loading

Sách, tuyển tập

Những vấn đề về triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc Thêm chủ biên

Tác giả : Trần Ngọc Thêm chủ biên

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 622 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786047380503

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Việt Nam -- Triết học.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm 38 bài viết bàn về cơ sở lý luận của triết lý giáo dục, những vấn đề chung của triết lý giáo dục Việt Nam, triết lý giáo dục Việt Nam trong lịch sử, những vấn đề cụ thể của triết lý giáo dục Việt Nam (trên bình diện, từ các góc nhìn, ở các cấp học), triết lý giáo dục Việt Nam nhìn từ thế giới

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6981/2022
(5616)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6982/2022
(5616/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top