loading

Sách, tuyển tập

Electromagnetic theory and geometrical optics / Morris Kline, Irvin W. Kay

Tác giả : Morris Kline, Irvin W. Kay

Nhà xuất bản : Interscience

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : t.

Số phân loại : 532.35

Chủ đề : 1. Lý thuyết điện từ. 2. Quang hình học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 7047
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top