loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Predicting the effect of task jitter in real time control systems / Trần Quang Long

Tác giả : Trần Quang Long

Nhà xuất bản : RMIT University

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Melbourne, Australia

Mô tả vật lý : xi, 106 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.381

Chủ đề : 1. Kiểm soát thời gian thực. 2. Kỹ thuật điện tử. 3. Luận án -- Úc. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28054
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28061 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top