loading

Sách, tuyển tập

Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Nguyễn Văn Vĩnh ; Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Đào Nguyên sưu tầm và biên soạn

Tác giả : Nguyễn Văn Vĩnh ; Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Đào Nguyên sưu tầm và biên soạn

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 500 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043752342

Số phân loại : 305.409597

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6758/2022
(2600/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6759/2022
(2600/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6760/2022
(2600/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top