loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Xây dựng phương pháp luận và bộ chỉ thị tính toán hiệu suất sinh thái cấp tỉnh : trường hợp tỉnh Bình Dương và Đồng Nai / Đoàn Ngọc Như Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Trương Thị Kim Chuyên

Tác giả : Đoàn Ngọc Như Tâm ; Người hướng dẫn khoa học : Chế Đình Lý, Trương Thị Kim Chuyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xv, 174, [69] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.73209597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phát triển kinh tế -- Khía cạnh môi trường -- Mô hình toán học -- Việt Nam -- Bình Dương -- Thống kê học. 3. Phát triển kinh tế -- Khía cạnh môi trường -- Mô hình toán học -- Việt Nam -- Đồng Nai -- Thống kê học. 4. Tài nguyên thiên nhiên -- Quản lý -- Mô hình toán học -- Việt Nam -- Bình Dương -- Thống kê học. 5. Tài nguyên thiên nhiên -- Quản lý -- Mô hình toán học -- Việt Nam -- Đồng Nai -- Thống kê học. 6. Bình Dương (Việt Nam) -- Điều kiện xã hội -- Thống kê học. 7. Đồng Nai (Việt Nam) -- Điều kiện xã hội -- Thống kê học. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27996
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27997 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top