loading

Sách, tuyển tập

Đại số đại cương / Nguyễn Sum chủ biên, Phan Hoàng Chơn, Chế Thị Kim Phụng

Tác giả : Nguyễn Sum chủ biên, Phan Hoàng Chơn, Chế Thị Kim Phụng

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 213 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786047383078

Số phân loại : 512

Chủ đề : 1. Đại số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6676/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top