loading

Sách, tuyển tập

Khoan phụt chống thấm công trình thủy lợi / Nguyễn Cảnh Thái, Bùi Văn Trường

Tác giả : Nguyễn Cảnh Thái, Bùi Văn Trường

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 172 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786048238957

Số phân loại : 627.52

Chủ đề : 1. Chống thấm. 2. Kỹ thuật khoan. 3. Kỹ thuật thủy lợi.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày cơ sở lý thuyết kỹ thuật khoan phụt, những đặc tính kỹ thuật của đất đá có liên quan, ảnh hưởng đến hiệu quả khoan phụt vữa, tính toán thiết kế các thông số khoan phụt, quy trình kỹ thuật khoan phụt vữa, khoan phụt thử nghiệm, vữa phụt, thi công và quản lý chất lượng công tác khoan phụt vữa công trình thuỷ lợi

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6677/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6678/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top