loading

Sách, tuyển tập

Electricity and magnetism : theory and applications / Norman E. Gilbert

Tác giả : Norman E. Gilbert

Nhà xuất bản : Macmillan

Năm xuất bản : 1956

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xv, 569 tr.

Số phân loại : 537

Chủ đề : 1. Điện năng. 2. Từ tính. 3. Vật lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 2834
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top