loading

Sách, tuyển tập

Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất / Lưu Đức Cường chủ biên

Tác giả : Lưu Đức Cường chủ biên

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 136 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9786048243883

Số phân loại : 307.1216

Chủ đề : 1. Phát triển đô thị. 2. Qui hoạch đô thị.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu chung về quy hoạch xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, và hướng dẫn quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của những vấn đề thiên tai trên

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6674/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6675/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top