loading

Sách, tuyển tập

Thiết kế kết cấu công trình chịu động đất / Nguyễn Võ Thông

Tác giả : Nguyễn Võ Thông

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 168 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786048261351

Số phân loại : 624.1724

Chủ đề : 1. Công trình xây dựng -- Ảnh hưởng động đất. 2. Thiết kế chịu động đất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6670/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6671/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top