loading

Luận án, luận văn

Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào (1945-1954) / Xỉng Thoong Xỉnghảpănha

Tác giả : Xỉng Thoong Xỉnghảpănha

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 959.70412

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 5838
Phục vụ đọc tại chỗ
Top