loading

Sách, tuyển tập

Thế giới bên trong bất động sản : mua, bán và tạo lợi nhuận trong thị trường bất động sản / Peter O'Malley ; Trần Thị Trang ... [và nh.ng. khác] biên dịch ; Phạm Khánh Toàn hiệu đính

Tác giả : Peter O'Malley ; Trần Thị Trang ... [và nh.ng. khác] biên dịch ; Phạm Khánh Toàn hiệu đính

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 220 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048257972

Số phân loại : 332.6324

Chủ đề : 1. Đầu tư bất động sản. 2. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tổng quan về hoạt động của ngành bất động sản hiện đại và hướng dẫn cách vận hành thị trường để tối ưu hóa lợi ích tài chính; kiến thức để chuẩn bị bán bất động sản; quản lý bán, kết thúc bán; chuẩn bị mua bất động sản, nghiên cứu và giao dịch bất động sản

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6667/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6668/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6669/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top