loading

Sách, tuyển tập

Kinh tế số : tài liệu tham khảo / Trần Thị Ái Cẩm, Đỗ Thùy Trinh

Tác giả : Trần Thị Ái Cẩm, Đỗ Thùy Trinh

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 138 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786048264642

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6664/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6665/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6666/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top