loading

Sách, tuyển tập

Pháp luật kinh tế / Phạm Đình Khuê, Đoàn Thị Dương Thúy

Tác giả : Phạm Đình Khuê, Đoàn Thị Dương Thúy

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 436 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786048266516

Số phân loại : 343.59707

Chủ đề : 1. Luật kinh tế -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6658/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6659/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 6660/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top