loading

Sách, tuyển tập

Electricity and magnetism / J.H. Fewkes, John Warwood

Tác giả : J.H. Fewkes, John Warwood

Nhà xuất bản : Univ. Tutorial Pr.

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : t.

Số phân loại : 537

Chủ đề : 1. Điện năng. 2. Từ tính. 3. Vật lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLv 6829
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top