loading

Sách, tuyển tập

Hạnh phúc là hành trình không phải là đích đến : hạnh phúc không phải là cái đích ta muốn tới mà nó là một hành trình ta đang đi / Wayne W. Dyer ; Dương Bùi dịch

Tác giả : Wayne W. Dyer ; Dương Bùi dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 283 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786043417968

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày về tác động của thái độ, lựa chọn và kỳ vọng của bạn đến cảm giác được trao quyền khi bạn hiểu mình có khả năng ứng phó với mọi khía cạnh của cuộc sống; đi sâu vào khái niệm thành công, chỉ ra những quan niệm lạc hậu về thành công và cách bạn có thể thành công hơn bạn nghĩ; khám phá tầm quan trọng của sứ mệnh của mỗi cá nhân, đặt ra các câu hỏi cụ thể để giúp bạn vạch ra con đường dẫn đến cuộc sống mà bạn mơ ước

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1413/2022
(1206/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1414/2022
(1206/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top