loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng Sư phạm khu vực Tây Nguyên / Lữ Thị Hải Yến ; Người hướng dẫn khoa học: Huỳnh Văn Sơn, Trần Thị Tuyết Mai

Tác giả : Lữ Thị Hải Yến ; Người hướng dẫn khoa học: Huỳnh Văn Sơn, Trần Thị Tuyết Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 191, PL46 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378.0095976

Chủ đề : 1. Giảng viên -- Đào tạo -- Việt Nam -- Tây Nguyên. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam -- Tây Nguyên.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27962
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27963 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top