loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn toán theo tiếp cận năng lực học sinh ở các trường Trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh / Phan Văn Quang ; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Thúy Dung, Mỵ Giang Sơn

Tác giả : Phan Văn Quang ; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Thúy Dung, Mỵ Giang Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sài Gòn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 282 tờ, [40] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.260959779

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Đánh giá -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Hiệu quả giảng dạy -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Toán -- Dạy và học (Trung học) -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27959
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27960 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top