loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Nai trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Lê Ngọc Dũng ; Người hướng dẫn khoa học: Vũ Văn Gầu

Tác giả : Lê Ngọc Dũng ; Người hướng dẫn khoa học: Vũ Văn Gầu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 216, [59] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.959775

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phát triển kinh tế -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 3. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Đồng Nai. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27929
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27930 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top