loading

Sách, tuyển tập

Tro tàn của Angela / Frank McCourt ; người dịch Nguyễn Bích Lan, Hoàng Nguyên

Tác giả : Frank McCourt ; người dịch Nguyễn Bích Lan, Hoàng Nguyên

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 522 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786043488203

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20. 3. Limerick (Limerick, Ireland) -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6707/2022
(VH 290)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6708/2022
(VH 290/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6709/2022
(VH 290/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top