loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tách chiết và tinh sạch collagen thủy phân từ da cá ngừ vây vàng (Thunnus Albacares) và ứng dụng trong thực phẩm / Nguyễn Công Bỉnh ; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Minh Xuân Hồng, Nguyễn Hoàng Nam Kha

Tác giả : Nguyễn Công Bỉnh ; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Minh Xuân Hồng, Nguyễn Hoàng Nam Kha

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 197, [64] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 664

Chủ đề : 1. Cá ngừ vây vàng. 2. Collagen -- Phân tích. 3. Công nghiệp và kinh doanh thực phẩm. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Thủy phân -- Ứng dụng công nghiệp. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27925
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27926 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top