loading

Sách, tuyển tập

126 trò chơi vui tập thể chọn lọc / Tôn Thất Đông

Tác giả : Tôn Thất Đông

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 119 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786041195431

Số phân loại : 796.1

Chủ đề : 1. Trò chơi giáo dục. 2. Trò chơi -- Qui tắc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4180/2022
(C 72)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4181/2022
(C 72/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top