loading

Sách, tuyển tập

Học và thực hành STEM đơn giản - Toán học : kiến thức kèm bài tập bổ trợ! / Hannah Wilson ; Linh Chi dịch

Tác giả : Hannah Wilson ; Linh Chi dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 64 tr. : minh họa màu ; 26 cm

ISBN : 9786043580884

Số phân loại : 510

Chủ đề : 1. Toán học -- Vấn đề, bài tập, v.v....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4095/2022
(STEM 189)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 4096/2022
(STEM 190)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 930/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LDN 931/2022
Đang xử lý kỹ thuật
Top