loading

Sách, tuyển tập

Dương Hậu : [tiểu thuyết] / Hoa Bằng ; Nguyễn Phúc An đối chiếu và chú thích

Tác giả : Hoa Bằng ; Nguyễn Phúc An đối chiếu và chú thích

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 235 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043238129

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5725/2022
(VH 4206/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5726/2022
(VH 4206/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top