loading

Sách, tuyển tập

Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao / Trần Đăng Suyền

Tác giả : Trần Đăng Suyền

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 311 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045481585

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa hiện thực trong văn học -- Thế kỷ 20. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5717/2022
(VH 3650)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5718/2022
(VH 3650/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top