loading

Sách, tuyển tập

Tâm kinh mình thuyết cho mình / Lưu Đình Long

Tác giả : Lưu Đình Long

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 255 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043143522

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5836/2022
(1273/23)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5837/2022
(1273/24)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top