loading

Sách, tuyển tập

Hành trình can trường của những doanh nhân truyền cảm hứng nhất thế giới / Guy Raz ; Vũ Anh Long dịch

Tác giả : Guy Raz ; Vũ Anh Long dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 367 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786047799626

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Doanh nhân. 3. Giới doanh nghiệp. 4. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập hợp các bài học rút ra từ những nhà khởi nghiệp thành công - những người truyền cảm hứng từ nhiều lĩnh vực kinh doanh. Trình bày theo hành trình khởi nghiệp của họ từ thuở ban đầu cho tới khi thành lập công ty, các bài kiểm tra và thử nghiệm trong giai đoạn tăng trưởng, cuối cùng là trở thành thương hiệu nổi tiếng toàn cầu

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5793/2022
(11634/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 5794/2022
(DN 1584/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6056/2022
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top