loading

Sách, tuyển tập

Kinh tế mạng và thương mại điện tử / Lê Thanh Nga biên dịch

Tác giả : Lê Thanh Nga biên dịch

Nhà xuất bản : Bưu điện

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 247 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 20 cm

Số phân loại : 381.142

Chủ đề : 1. Internet marketing. 2. Mạng thông tin. 3. Thư tín thương mại. 4. Thương mại điện tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 610/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 611/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top