loading

Sách, tuyển tập

Tình yêu vô hạn / Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn

Tác giả : Vân Phong sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 200 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045174463

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5475/2022
(1334/11)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 5476/2022
(DN 150/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top