loading

Sách, tuyển tập

Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ / Stephen Hawking ; Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam dịch ; Đặng Vĩnh Thiên, Chu Hảo hiệu đính

Tác giả : Stephen Hawking ; Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Hồng Nam dịch ; Đặng Vĩnh Thiên, Chu Hảo hiệu đính

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 253 tr., 8 tờ tranh ảnh màu : tranh ảnh ; 20 cm

ISBN : 9786041185968

Số phân loại : 530.12

Chủ đề : 1. Thuyết lượng tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1096/2022
(7773/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top