loading

Sách, tuyển tập

Giáo hoàng vật lý, Enrico Fermi và sự ra đời của thời đại nguyên tử / Gino Segre và Bettina Hoerlin ; Phạm Văn Thiều, Phạm Long dịch

Tác giả : Gino Segre và Bettina Hoerlin ; Phạm Văn Thiều, Phạm Long dịch

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 488 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786041191952

Số phân loại : 530.092

Chủ đề : 1. Fermi, Enrico, 1901-1954. 2. Nhà vật lý -- Hoa Kỳ -- Tiểu sử. 3. Nhà vật lý -- Ý -- Tiểu sử.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Enrico Fermi là một trong những nhà khoa học vĩ đại của thế giới vật lý. Ông được các đồng nghiệp gọi là Giáo hoàng, và được coi là có bản năng nghiên cứu không thể sai lầm. Những khám phá của ông đã thay đổi thế giới của chúng ta, theo nhiều cách; chúng dẫn đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, và các can thiệp y tế cứu mạng. Người đàn ông này đã đấu tranh với các vấn đề như mối đe dọa hủy diệt hạt nhân và mối quan hệ của khoa học với chính trị. Thoát khỏi chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa bài Do Thái, Fermi trở thành nhân vật hàng đầu trong dự án bí mật nhất của Mỹ: chế tạo bom nguyên tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5170/2022
(7764/7)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5171/2022
(7764/8)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top