loading

Sách, tuyển tập

Người phụ nữ giàu : kiểm soát đồng tiền, quản lý cuộc đời! / Kim Kiyosak ; Huỳnh Thạch Trúc ... [và nh.ng. khác] dịch

Tác giả : Kim Kiyosak ; Huỳnh Thạch Trúc ... [và nh.ng. khác] dịch

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 351 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041185852

Số phân loại : 332.0240082

Chủ đề : 1. Đầu tư. 2. Phụ nữ -- Tài chính cá nhân. 3. Tài chính cá nhân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1044/2022
(4000/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VN 1045/2022
(DN 425/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top